Với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trên nền tảng công nghệ của Microsoft. ICT24h đem lại cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp về Chuyển đổi hệ thống hoạt động trên các môi trường On-premises, môi trường Cloud:

Chuyển đổi hệ thống cũ từ nền tảng mã nguồn mở sang nền tảng Microsoft

- Chuyển đổi hệ thống Microsoft cũ lên hệ thống Microsoft mới nhất

- Chuyển đổi hạ tầng, dịch vụ tại doanh nghiệp lên môi trường Cloud

We Have Worked With