Trong thời đại cách mạng số (Digital Transformatiom), tích hợp là một trong những kế hoạch quan trọng của mỗi tổ chức. Việc tích hợp giúp các hệ thống rời rạc được kết nối với nhau hơn nhằm gia tăng giá trị và năng lực của cả một hệ sinh thái.

Dịch vụ tích hợp các hệ thống trên nền tảng Microsoft giúp khách hàng tối ưu chi phí nhờ khả năng tích hợp linh hoạt khi được lựa chọn công nghệ, thiết bị, dịch vụ phù hợp. Hơn nữa, tích hợp hệ thống còn giúp tối ưu hóa nhu cầu sử dụng, giúp doanh nghiệp hoạch định và đầu tư theo từng giai đoạn hoặc phân hệ nghiệp vụ tùy vào khả năng và mức nhu cầu của họ trong giai đoạn đó. 

ICT24H hỗ trợ việc tích hợp các công nghệ sau:

  • Windows Server Active Directory
  • Windows Server Federation Services
  • Microsoft SharePoint Server 2010, 2013 và 2016
  • Microsoft Exchange Server 2010, 2013 và 2016
  • Microsoft Skype for Business 2015
  • Microsoft SQL Server 2014
  • Microsoft Dynamic CRM 2014
  • Microsoft System Center

Xin vui lòng liên hệ email tung@ict24h.net hoặc số điện thoại 09.3555.6888 để được tư vấn thêm.

We Have Worked With