09.3555.8666 tung@ict24h.net

SẢN PHẨM

 

TRÊN NỀN TẢNG MICROSOFT SHAREPOINT

QUẢN LÝ NỘI DUNG (ECM)
I24 EDRMS:  Quản lý Tài liệu & Hồ sơ
I24 PIC:  Thư viện Ảnh
I24 VIDEO:  Thư viện Video
I24 KB:  Quản lý Tri thức
I24 HDOCS:  Cẩm nang văn bản, quy trình, thủ tục Online

WORKFLOW & PROCESS MANAGEMENT

I24 WFMS: Quản lý Quy trình nghiệp vụ
I24 ACM: Quản lý Vụ việc linh động
I24 CSR: Quản lý Phiếu yêu cầu/ khiếu nại của khách hàng
I24 TEM: Quản lý Đi công tác & Công tác phí
I24 LMS: Quản lý vắng mặt


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

I24 TASKS: Quản lý Giao việc
I24 PM: Quản lý dự án
I24 IODOCS: Quản lý Tài liệu, Văn bản đi đến và Hồ sơ
I24 CONTRACT: Quản lý hợp đồng
I24 HELPDESK: Quản lý Yêu cầu dịch vụ IT
I24 BS:  Quản lý Kế hoạch ngân sách & Chi phí
I24 OSM: Quản lý Vật tư văn phòng
I24 BM: Quản lý Họp và đăng ký phòng họp
I24 BV: Quản lý Xe và đăng ký sử dụng Xe


VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ CỘNG TÁC & TRUYỀN THÔNG

I24 NEWS: Tin nội bộ
I24 CALENDAR: Lịch biểu
I24 CONTACT: Danh bạ
I24 FORUM: Diễn đàn trao đổi
I24 SMS: Quản lý tin nhắn
I24 FB: Hỏi và Đáp
I24  SURVEY: Khảo sát trực tuyến


QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

I24 HRM: Quản lý Nhân sự và tiền lương
I24TIMESHEET: Quản lý Thời gian & Chấm công
I24 E-LEARNING: Hệ thống đào tạo trực tuyến
I24 KPI: Quản lý Hiệu suất làm việc dựa trên Năng lực và KPI


CỔNG THÔNG TIN TRÊN INTERNET

I24 E-NEWS: Cổng Thông tin điện tử cho doanh nghiệp
I24 E-NEWSPAPER: Cổng Thông tin chuyên ngành Báo chí


Chat With Me on Zalo