09.3555.8666 tung@ict24h.net

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Triển khai phát triển phần mềm nghiệp vụ trên nền tảng SharePoint

 

Tư vấn và đào tạo ứng dụng Office 365 (Microsoft 365)

 

Tư vấn và đào tạo phân tích báo cáo với Power BI

 

Dịch vụ phân tích và phát triển báo cáo nghiệp vụ với Power BI

 

Tư vấn và đào tạo ứng dụng với bộ Power Platform (Power Apps, Power Automate)

 

Dịch vụ phát triển ứng dụng trên nền tảng Power Platform

Chat With Me on Zalo