09.3555.8666 tung@ict24h.net

ICT24h Group là một công ty công nghệ thông tin có trụ sở chính tại Việt Nam. Là một nhà cung cấp hàng đầu cấp giải pháp CNTT, ICT24H cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng, chiến lược và tư vấn kỹ thuật về sản phẩm và công nghệ khác nhau.

Mục tiêu của chúng tôi đã được xác định:

 • Cung cấp thành công các giải pháp và dịch vụ hiệu quả hơn và hiệu quả hơn
 • Đề xuất thực hành tốt nhất để tiếp cận với mục tiêu kinh doanh của khách hàng
 • Hoàn toàn cung cấp các khóa đào tạo để nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của các xu hướng công nghệ thông tin mới
 • Bảo đảm mang đến cho học viên các chương trình đào tạo và bằng cấp giá trị từ các trường danh tiếng, các hiệp hội được kiểm định chất lượng cao trên thế giới.
 • Hướng đến các công ty trong nước, công ty đa quốc gia, tập đoàn nhằm huấn luyện kỹ năng, bổ sung các kiến thức cập nhật mới nhất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức.
 • Hỗ trợ tư vấn cho các công ty hoàn chỉnh hệ thống quản lý Công nghệ thông tin, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý hiện đại như: CMMI, PMI, ITIL,..

Tầm nhìn (Vision)

 • ICT24H sẽ là đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tư vấn chiến lược về công nghệ thông tin, quản trị, và tài chính.

Sứ mạng (Mission)

 • Chia sẻ công nghệ – Kết nối thành công.

Giá trị (Value)

 • ICT24H tạo ra giá trị – khách hàng, đối tác, nhân viên, và xã hội.
 • ICT24H theo đuổi mục tiêu phát triển – vốn tri thức, thương hiệu.
 • ICT24H trách nhiệm – tạo kết nối trong tổ chức và cộng đồng CNTT.

Chat With Me on Zalo