09.3555.8666 tung@ict24h.net

Microsoft vừa cùng các chuyên gia ICT24H thảo luận, làm việc để đưa showcase về giải pháp PowerBI cho lĩnh vực Healthcare cho các khách hàng của Microsoft toàn cầu.

Truy cập vào showcase tại https://powerbi.microsoft.com/en-us/partner-showcase/ict24h-healthcare-analytics-using-powerbi-ict24h-solution/

Giải pháp khai thác dữ liệu trên nền tảng PowerBI do ICT24H phát triển giúp bệnh viện thống kê được tình hình kinh doanh cũng như có được bức tranh chung tổng quan về hoạt động của bệnh viện, từ đó đưa ra các phương thức và kế hoạch kinh doanh trong tương lai. 

Nếu bạn cần thêm thông tin cũng như dịch vụ tư vấn của chúng tôi, vui lòng liên hệ email tung@ict24h.net hoặc số điện thoại 09.3555.8666.

Chat With Me on Zalo